Pravidlá vstupu do Bavorska od 14.02.2021

Aktualisiert: Apr 27

Od nedele, 14.02.2021, 0.00 hod. je Slovenská a Česká republika zaradená medzi oblasti s vysokým výskytom vírusovej mutácie.


To znamená, že od 14.02.2021, 0:00 hod platí:

  1. zákaz autobusovej, leteckej a lodnej dopravy z Česka alebo Slovenska do Nemecka

  2. zavedenie kontrol na hraniciach s Českou Republikou a Tirolskom

  3. každá osoba prichádzajúca do Nemecka z Česka alebo Slovenska MUSÍ pred vstupom vyplniť tento registračný formulár: https://www.einreiseanmeldung.de/#/

  4. cestujúci, ktorí prídu do Nemecka autom, musia poslať na príslušný Gesundheitsamt do 24 hodín po príhode negatívny test nie starší ako 48 hodín (jedná sa o čas steru a nie čas výsledku!)

Týmto testom sa taktiež musia preukázať na hraniciach. Uznávané sú všetky PCR- Testy, ale antigénové len tie, ktoré spĺňajú odporúčania WHO. Potvrdenie o teste musí byť v anglickom alebo nemeckom jazyku a musí v prípade AG-testu okrem základných údajov obsahovať aj výrobcu testu, kvôli spoľahlivosti.


Od 18.02.2021 majú vstup Nemecka povolený len osoby, ktoré majú v Nemecku hlásený pobyt a osoby, ktoré majú doklad od okresného úradu, že pracujú v kritickej infraštruktúre (systemrelevante Berufe). Medzi ne patria zamestnanci firmiem, ktoré majú činnosť v zdravotníctve, potravinárstve, opatrovateľstve, údržbe infraštruktúry, rôzne úrady, poisťovne a pod. (zdroj).


Napriek tomu, že Bavorsko nesúhlasí s týmto stavom a hľadá výnimku, nariadenie štátu je rozhodujúce. Jednotlivé spolkové štáty („bundeslandy“) potom ale rozhodujú o tom, kto musí ísť do karantény. Keďže Bavorsko chce vyjsť pendlerom v ústrety, podľa najnovších informácií pendleri nie sú povinní po vstupe do Bavorska ísť do karantény.


Stále ale platí, že každý cestujúci z Česka a zo Slovenska je povinný :

  1. mať pri prechode hraníc test nie starší ako 48 hodín od steru,

  2. musí sa pred príchodom prihlásiť na https://www.einreiseanmeldung.de/#/ a

  3. následne poslať svoj negatívny test na prílušný Gesundheitsamt. Ten nájdete podľa vášho poštového smerového čísla tu: https://tools.rki.de/plztool/


Prosím, nezabudnite aj na to, že Slovenská Republika má obmedzenia pre návrat pendlerov. Viac informácií k tejto téme nájdete tu.


V Česku majú pendleri podľa našich informácií výnimku, nemusia sa teda elektronicky hlásiť, ani ísť do karantény. Ak Vy disponujete inými informáciami, dajne nám, prosím, vedieť.

0 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen