Pravidlá vstupu do Bavorska od 14.02.2021

Od nedele, 14.02.2021, 0.00 hod. je Slovenská a Česká republika zaradená medzi oblasti s vysokým výskytom vírusovej mutácie.


To znamená, že od 14.02.2021, 0:00 hod platí:

  1. zákaz autobusovej, leteckej a lodnej dopravy z Česka alebo Slovenska do Nemecka

  2. zavedenie kontrol na hraniciach s Českou Republikou a Tirolskom

  3. každá osoba prichádzajúca do Nemecka z Česka alebo Slovenska MUSÍ pred vstupom vyplniť tento registračný formulár: https://www.einreiseanmeldung.de/#/

  4. cestujúci, ktorí prídu do Nemecka autom, musia poslať na príslušný Gesundheitsamt do 24 hodín po príhode negatívny test nie starší ako 48 hodín (jedná sa o čas steru a nie čas výsledku!)

Týmto testom sa taktiež musia preukázať na hraniciach. Uznávané sú všetky PCR- Testy, ale antigénové len tie, ktoré spĺňajú odporúčania WHO. Potvrdenie o teste musí byť v anglickom alebo nemeckom jazyku a musí v prípade AG-testu okrem základných údajov obsahovať aj výrobcu testu, kvôli spoľahlivosti.


Od 18.02.2021 majú vstup Nemecka povolený len osoby, ktoré majú v Nemecku hlásený pobyt a osoby, ktoré majú doklad od okresného úradu, že pracujú v kritickej infraštruktúre (systemrelevante Berufe). Medzi ne patria zamestnanci firmiem, ktoré majú činnosť v zdravotníctve, potravinárstve, opatrovateľstve, údržbe infraštruktúry, rôzne úrady, poisťovne a pod. (zdroj).


Napriek tomu, že Bavorsko nesúhlasí s týmto stavom a hľadá výnimku, nariadenie štátu je rozhodujúce. Jednotlivé spolkové štáty („bundeslandy“) potom ale rozhodujú o tom, kto musí ísť do karantény. Keďže Bavorsko chce vyjsť pendlerom v ústrety, podľa najnovších informácií pendleri nie sú povinní po vstupe do Bavorska ísť do karantény.


Stále ale platí, že každý cestujúci z Česka a zo Slovenska je povinný :

  1. mať pri prechode hraníc test nie starší ako 48 hodín od steru,

  2. musí sa pred príchodom prihlásiť na https://www.einreiseanmeldung.de/#/ a

  3. následne poslať svoj negatívny test na prílušný Gesundheitsamt. Ten nájdete podľa vášho poštového smerového čísla tu: https://tools.rki.de/plztool/


Prosím, nezabudnite aj na to, že Slovenská Republika má obmedzenia pre návrat pendlerov. Viac informácií k tejto téme nájdete tu.


V Česku majú pendleri podľa našich informácií výnimku, nemusia sa teda elektronicky hlásiť, ani ísť do karantény. Ak Vy disponujete inými informáciami, dajne nám, prosím, vedieť.

157 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

+49 851 204 26 800

  • Facebook Social Icon

© 2020 Sirius Dienstleistungen GmbH