Nové pravidlá vstupu do Rakúska od 10.02.2021

Aktualisiert: Apr 27Od 10.02.2021 platí pre prichádzajúcich za prácou do Rakúska nasledovné nariadenie:


Pri vstupe do Rakúska musí prichádzajúci na hranici preložiť

  1. vyplnený prihlasovací formulár pre pendlerov online alebo v tlačenej podobe (je k dipozícii v nemčine a angličtine)

  2. potvrdenie od zamestnávateľa, že je „pendler“ (v nemeckom alebo anglickom jazyku)

  3. negatívny výsledok testu. Môže ísť o antigénový alebo o PCR test, pričom test nesmie byť starší ako 7 dní (platnosť testu začína plynúť od dátumu a času steru).

Podľa najnovších informácií (pnp.de) sú od 11.02.2021 uznávané len testy, ktoré boli vykonané v Rakúsku alebo Nemecku a obsahujú minimálne nasledovné údaje:

  • Meno a priezvisko

  • Dátum narodenia

  • Dátum a čas odobratia vzorky

  • Výsledok testu (negatívny/pozitívny)

  • Podpis a pečiatku inštitúcie prípadne Bar-/QR kód

Testy zo zahraničia sú uznávané len v spojitosti s potvrdením od lekára. Tlačivo na toto potvrdenie si môžete stiahnuť tu.


Osoby prichádzajúce do Rakúska bez platného negatívneho testu, sú povinné absolvovať test v priebehu nasledovných 24 hodín od príchodu do Rakúska. Môže ísť o antigénové alebo PCR testovanie. Výsledok je potrebné nosiť so sebou pre prípad kontroly.


V hornom Rakúsku (Oberösterreich) je možnosť bezplatného antigénového testovania. Informácie z ostatných rakúskych krajov zatiaľ nemáme.

  • Prihlasovanie funguje cez stránku: https://ooe.oesterreich-testet.at/#/registration/start. Je potrebné zadať tam Vaše údaje, vrátane adresy na ktorej sa momentálne zdržiavate. Zatiaľ to bohužiaľ funguje len s rakúskou adresou.

  • Následne Vás budú kontaktovať aby Vám oznámili termín testu a testovaciu stanicu. Podľa našich infomácií sú ale termíny na najbližší týždeň všetky obsadené.

0 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen