Informácie ohľadom vstupu pendlerov na Slovensko

Od 17.02.2021 sa menia podmienky vstupu na Slovensko nielen pre bežných cestujúcich, ale aj pre Pendlerov:


  • Pre bežných cestujúcich platí:

Každý, kto od stredy rána, 17.02.2021 vstúpi na územie Slovenska, sa bude musieť zaregistrovať na stránke http://korona.gov.sk/ehranica . Potom bude musieť nastúpiť do 14-dňovej domácej izolácie. Najskôr na 8. deň karantény môže absolvovať RT-PCR test. Pokiaľ bude negatívny, môže karanténu ukončiť.

Osoby, ktoré za posledné 3 mesiace prekonali ochorenie Covid-19 alebo pred viac ako 14 dňami dostali už druhú dávku vakcíny, môžu vykonať RT-PCR-test hneď v prvý deň príchodu na Slovensko a ukončiť karanténu okamžite.


  • Pre pendlerov z Rakúska platí:

Musia mať negatívny test (stačí aj AG test) nie starší ako 7 dní (doteraz to bolo 14 dní). Samozrejme tento svoj štatút musia vedieť tak ako doposiaľ vierohodne preukázať (napr. dokladom o trvalom pobyte alebo prechodnom pobyte v zahraničí, dokladom o pracovnom úväzku, potvrdení o prezenčnom štúdiu, či správou ošetrujúceho lekára o nevyhnutnosti opatrovania blízkej osoby)  • Pre pendlerov z Nemecka platí:

Pri prekročení slovenských hraníc musia mať antigénový alebo PCR test v papierovej alebo elektronickej podobe (nie SMS), ktorý nie je starší ako 48 hodín (AG test) resp. 72 hodín (PCR test). Najneskôr pri vstupe na Slovensko musia vyplniť formulár na https://korona.gov.sk/ehranica/ a nastúpiť do domácej 14-dňovej karantény. Túto si však môžu okamžite skrátiť, ak si dajú na vlastné náklady urobiť na Slovensku PCR test a budú mať negatívny výsledok.


Berte prosím, na vedomie, že polícia už od pondelka, 15.02.2021 zintenzívnila kontroly na všetkých hraničných priechodoch s Poľskom, Maďarskom, Českom a Rakúskom. Uzatvorili aj niektoré menej frekventované cezhraničné cesty nižšej triedy.


339 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

+49 851 204 26 800

  • Facebook Social Icon

© 2020 Sirius Dienstleistungen GmbH